Robert Moods deltakelse i den politiske debatten har vært problematisk | Kristin Clemet - Aftenposten

16.03.2016

Det er noe som skurrer når Robert Mood mottar Fritt Ords Pris.
Kilde: Robert Moods deltakelse i den politiske debatten har vært problematisk | Kristin Clemet - Aftenposten