Samhandlingsreformen: – Kvaliteten på tjenestene må bli bedre

15.01.2016

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om samhandlingsreformen så langt bidrar til å nå overordnede helsepolitiske mål om bedre ressursutnyttelse og tjenester med bedre kvalitet.
Kilde: Samhandlingsreformen: – Kvaliteten på tjenestene må bli bedre