Sektorstyringen må reduseres

22.10.2013

Bilde_Rom-konferansen- Dersom kommunene skal drive en mer aktiv og positiv boligpolitikk må staten la dem tenke mer helhetlig enn tilfellet er i dag, sa byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen på årets Rom-konferanse. Av Jan Erik Grindheim «Boligutvikling for fremtiden» var temaet for konferansen 22. oktober. Det årlige eventet er et samarbeid mellom Rom Eiendom og Estate Media, som i år samlet 280 tilhørere fra arkitektfirmaer, eiendomsutviklere og offentlige myndigheter. Rom Eiendom er NSBs eiendomsselskap. De eier 970 eiendommer rundt om i Norge, hvorav 330 stasjonsbygg. Selskapet utvikler knutepunkter, stasjoner og andre eiendommer, og er aktive i alle ledd av verdikjeden fra prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning av eiendom. - Dette gir oss et spesielt ansvar i by- og stedsutviklingen, siden denne i fremtiden må være basert på en mer integrert forståelse av transport og infrastruktur,  og byggingen av boliger i nærheten av transportknutepunkter, sa konsernsjef i NSB Geir Isaksen i sitt innlegg om den moderne stasjonsbyen. Isaksen fikk støtte for sitt syn i debatten som fulgte, med byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og ordførerne i Asker, Bærum og Drammen, Lene Conradi, Lisbeth Hammer Krog og Tore Opdal Hansen. Deres konklusjonen var at dersom kommunene skal kunne innta en mer aktiv rolle i boligutviklingen - ut fra kommunenes egne behov - må de få lov til å tenke mer helhetlig. - Dette kan bare skje dersom staten slutter med sektorstyringen av kommunene og åpner opp for at kommunene selv kan planlegge og utvikle gode bomiljøer ut fra egne behov, sa Folke Fredriksen. Hans eksempel var ikke bare fra Oslo by, men Osloregionen, som han og de tre ordførerne understreket er i ferd med å bli en integrert storbyregion. I en slik region må infrastruktur- og boligplanlegging sees i sammenheng, uavhengig av nasjonale transportplaner dersom byplanleggingen og boligutviklingen skal være til innbyggernes beste.   Foto: Fra venstre Kim Skaara, president i NAL, Baard Schumann, adm. dir. i Selvaag Bolig, Nicolai Riise, Mad arkitekter, Per G. Rymer, adm. dir. Grefsen utvikling og David Zahle, Big Architects. De diskuterte trender og suksessfaktorer for å lykkes med fremtidens boligutvikling. Konklusjonen deres var at vi må ha større visjoner for fremtidens prosjekter enn det vi har hatt til i dag.