Whitehall

Skal kutte 20 prosent av embetsverket

Den britiske regjeringen skal kutte 91000 stillinger i det statlige byråkratiet.

16.06.2022

Begrunnelsen er at det har blåst seg opp under Brexit-prosessen og pandemihåndteringen.


Det britiske embetsverket var ved slutten av 2021 vokst til rundt 475000 ansatte, en økning på omtrent 90000 siden 2010. Planen for å kutte antall ansatte ble lansert av statsminister Boris Johnsen i begynnelsen av mai, og ga de enkelte departementene en måneds frist til å presentere planer for konkrete kutt.

Kutt for familier
Johnsons begrunnelse for kuttene var at det ikke kan være riktig at byråkratiet øker mens familier opplever store vanskeligheter med å takle levekostnads-økninger.

- Jeg mener at vi har det beste embetsverket i verden, men nå må vi trimme det og skalere det ned til det nivået det var for fem, seks år siden, sa Johnson ifølge Mirror.

Den planlagte reduksjonen har ikke uventet møtt sterk kritikk, både fra regjeringens egne allierte og fra tenketanker.

Tilfeldig tall
Den tidligere øverste embetsmannen i Departementet for utmeldelse av EU, Philip Rycroft sier ifølge Global Government Forum at slike reduksjoner er ensbetydende med å bruke embetsverket som en syndebukk i en situasjon hvor regjeringen er utsatt for politisk press.

Rycroft er enig i at byråkratier har en tendens til å vokse, og at det er helt greit for regjeringer å forsøke å begrense veksten med jevne mellomrom. Men han var i tvil om hvordan regjeringen hadde kommet fram til akkurat tallet 91000 stillinger, som han anså som et tilfeldig tall.

Falske regnskaper
En annen tidligere departementsleder sa at en bedre metode for å redusere antallet byråkrater var den metoden som ble valgt ved tidligere reduksjoner, på 80-tallet og i 2004. Da spurte man hvilke oppgaver og stillinger som egentlig var nødvendige, og var staten den riktige til å utføre disse oppgavene.

Rhys Clyne fra Institute for Government mener at slike overordnede målsettinger ikke er effektive, fordi de er blinde for de falske regnskapene som etableres i en slik prosess.
- De er blinde til de dyre ekspansjonene og sammentrekningene som skjer i embetsverket, og de er blinde overfor den økte bruken av innleide mannskaper som skyldes underbemanning.