Unemployment application

Skal kutte plunder og mas

Amerikansk forvaltningspolitikk

Den amerikanske regjeringen har kommet med en ny veileder for å kutte den administrative byrden folk opplever i møte med offentlige tjenester.

02.06.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

Biden-administrasjonen har gjennom The Office of Management and Budget (OMB)gitt ut en ny veileder for å forstå, identifisere og redusere byrdene som folk opplever når de forsøker å bruke offentlige støtteordninger og andre tjenester.

OMB vil at de ulike etatene i større skal bruke erfaringsdata, etnografisk forskning, tilbakemelding fra brukere og dataanalyse for å få kunnskap om hvordan folk navigerer i de offentlige tjeneste.

Tidsbruk på dokumenter

I anbefalingene til lederne for de ulike etatene skriver OMB at lederne skal sørge for at etatene skal registrere brukernes fortellinger om sine opplevelser fra begynnelse til slutt i prosessen. Dette betyr å registrere tidsbruk og byrder ved å hente inn papirer og dokumentasjon på en måte som nøyaktig reflekterer kompleksiteten ved å hente inn slike opplysninger som er nødvendige for å vise at de er kvalifisert til støtte.

Etatene skal også konsultere mer med brukergrupper, eksperter, frontlinje ansatte for å forbedre løsninger og tidsestimater for behandling av saker. De skal også i større grad beskrive og diskutere kildene til psykiske belastninger ved å innhente den typen dokumentasjon som kreves fra brukerne.

9 milliarder

Den administrative byrden som blir lagt på folk og næringsliv blir beskrevet som en fundamental utfordring for den amerikanske staten og nasjonen, ifølge Det Hvite Hus. Den administrative byrden er blitt beregnet til 9 milliarder timer, ifølge den presidentordren om disse spørsmålene som Joe Biden undertegnet i desember i fjor.

I denne ordren blir den overordnede oppgaven om å undersøke brukernes erfaringer gjort til hovedoppgaven for Biden-administrasjonens politikk på dette området.

Ordren inneholder også spesifikke oppdrag til hvert departement, som f.eks. at Utenriksdepartementet skal sørge for en digitaliseringsprosess ved fornyelse av pass som sørger for at ingen fysiske dokumenter trenger å postlegges. Finansdepartementet skal legge til rette for online betaling av skatt og avtaler om telefon-samtaler i den forbindelse.

En dør inn

Og ikke minst skal det utvikles en digital Federal Front Door, hvor folk kan komme inn på alle offentlige tjenester. Og den OMB skal utvikle en oversikt over livshendelser som skal prioriteres i framtidige planer fra regjeringen.

Les mer om arbeidet med lisvhendelser i Norge og andre land

På dette siste punktet og på mange andre punkter, kan mange europeiske land inkludert Norge, ønske USA velkommen etter. De nye satsingene er vel et uttrykk for det som har vært Biden hovedbudskap til verden: America is back.