Småkommunene lite lystne på sammenslåing - Aftenposten

26.04.2016

Mange småkommuner vil ikke slå seg sammen og valgdeltakelsen var lav mange steder. Det er fasiten etter at en rekke kommuner i landet stemte over kommunesammenslåing mandag.
Kilde: Småkommunene lite lystne på sammenslåing - Aftenposten