Stat mot marked. Igjen.

Staten er blitt for stor og den tar markedsandeler fra private aktører. Dette er hovedpåstanden i teknologi-industriens angrep på offentlig sektor. Så er spørsmålet om påstanden stemmer. |Staten er blitt for stor og den tar markedsandeler fra private aktører. Dette er hovedpåstanden i teknologi-industriens angrep på offentlig sektor. Så er spørsmålet om påstanden stemmer.

02.06.2017

Svaret på det spørsmålet var omstridt på gårsdagens konferanse til arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, som organiserer teknologibedrifter. Konferansen hadde fått den omfattende tittelen Størst av alt er staten, men allerede den første innlederen på konferansen stilte seg tvilende til om en stor stat nødvendigvis er så negativt. Financial Times- skribent og utflyttet nordmann Martin Sandbu trakk fram noen fundamentale trekk ved statens rolle i de nordiske landene. Den er stor ja, men det er kanskje fordi den er stor at den også har stor tillit. - Land som har lav tillit mellom befolkningen og staten, er også land som er mindre effektive, sa Sandbu. - Det er et paradoks at der hvor staten er liten er også staten mindre effektiv, fordi den har mindre tillit.
Les også Abelia-sjef Håkon Hauglis kommentar til denne artikkelen: "Det er overraskende at et ønske om bedre samspill mellom offentlig og privat sektor blir oppfattet som et angrep på staten."
Ikke bærekraftig Det sterkeste angrepet mot statens store rolle kom fra Abelias toppsjef Håkon Haugli og fra Morten Meyer, fra kommunikasjonsbyrået First House. Haugli sa at - En offentlig sektor som står for mer en halvparten av BNP, en offentlig sektor som vokser uansett om vi er i gode eller dårlige tider, er ikke bærekraftig. Han understreket at teknologibransjen ikke ville ha en inaktiv og tilbaketrukket stat, men en stat som finansierte grensesprengende forskning og teknologiutvikling som private aktører kunne bygge videre på i praktisk innovasjon og utvikling av nye produkter. Uryddig rolle Morten Meyer trakk fram de ulike rollene som statlige etater har på mange områder som berører teknologibransjens muligheter: - Staten utvider sin rolle på stadig flere områder, fra å være regulator til å være markedsaktør. Det er uryddig og det er unødvendig, og det er ganske uforståelig. Meyer, som også er tidligere statsråd, refererte her til firmaet Tikk Talk som har utviklet en digital markedsplass for utveksling av tolketjenester mellom tolker og offentlige etater. I utviklingen av dette produktet viste det seg tidlig at selskapet fikk problemer med en offentlig etat som utviklet noe lignende, og som derfor ikke ville samarbeide. De fikk også betydelig mostand fra en fagorganisasjon for tolker. Deres erfaring er at offentlige virksomheter gjerne vil samarbeide med dem, men avgjørelsene må løftes opp på direktorat-nivå og da kommer det gjerne en tilbakemelding om at det foregår prosesser som tar 2-3 år å gjennomføre.
Konsulentselskapet Sopra Sterias kommentar til denne artikkelen: Offentlig sektor står ovenfor en digital revolusjon som paradoksalt vil redusere antall årsverk som jobber med IKT-tjenester i etatene. Hvordan kan dette forklares?
Bruker markedet Denne framstillingen av staten som en motvillig koloss som tar oppgaver fra private ble imøtegått av IT direktøren i NAV, Torbjørn Larsen. Han har selv lang erfaring fra privat næringsliv, og hans hovedpåstand var at IT bransjen ikke kunne påstå at NAV ikke brukte markedet for å finne løsninger. - NAV kjøper IT -tjenester for mellom 1- og 1,5 milliarder kroner i året, og har gjort det i de siste ti årene.  Vi har brukt markedet, det kan vi ikke kritiseres for. Larsen sa at NAV ville kjøpe mer hyllevare i det privatemarkedet, altså IT løsninger som selges kommersielt og ikke er spesialutviklet for dem. Men NAV måtte også ha spisskompetanse for å utvikle egne løsninger som det ikke finnes kommersielle hyllevareløsninger for. Men han rettet også et tydelig spark til konferansens arrangør: skal norske teknologibedrifter hjelpe Norge til å klare omstillingen fra en oljebasert økonomi, da må norske teknologiselskaper tenke internasjonalt. - Disse aktørene må skjønne at markedet ikke først og fremst er norsk offentlig forvaltning.