Finske servicesentre

Statens kundeservice samles

Den finske regjeringen har bestluttet å slå sammen 11 statlige tjenester til en felles kundetjenste.

21.10.2021

Dette betyr at tjenester som trygd, skatteforvaltning, immigrasjon, eiendomsregister, folkerregister, innkrevingssentral og mer blir slått sammen. 11 statlige tjenester får et felles kundesenter både digitalt og fysisk rundt om i landet. Disse tjenestene kundeservice skal først og fremst være digitale, men legge stor vekt på at brukerne skal få aktiv støtte til å benytte de digitale tjenestene. Arbeidet med sammenslåing av disse tjenestenes kundeservice skal være sluttført innen 2030, og foreløpig er tre regioner plukket ut til å teste den nye organiseringen. Samtidig skal det innføres nye strategier for fleksibel lokalisering av tjenestene, både ved at de kan dele lokaler og at de ansatte kan arbeide fleksbelt fra kontor og hjemmekontor. Man skal revurdere behovene for faste kontor og utarbeide en strategi for multilokalt arbeide, som det kalles.Hensikten er at tjenestene skal flyttes så nær folk som mulig, og samtidig effektivisere mobiliteten og bruken av lokaler, sier kommuneminister Sirpa Paatero. Fysiske møter også Grunnlaget for endringen er blant at det finnes 195 kontaktpunkter for finner som vil komme i kontakt med staten. Et sentralt mål er at den statlige tilstedeværelsen skal bidra til livskraft og sikkerhet i regionene, og sikre statens konkurranseevne som arbeidsgiver.Det anslås at omtrent halvparten av alle statens arbeidsoppgaver kan utføres multilokalt, enten på faste kontor eller fra hjemmekontor. Det skal være klare kriterier for hvor kundeservicesentrene skal ligge: de skal ligge slik at 10 000 mennesker har mindre enn en times kjøretur til kundesenteret. De fysiske kundeservice-sentrene skal legge til rette både for ansikt til ansikt kontakt med en servicerådgiver som veileder kundene, selvbetjente digitale tjenester og møter med saksbehandlere. Målsettingen er at det skal være like tjenestetilbud over hele landet, enkelt og raskt, og med like åpningstider. Risiko I plandokumentet fra Finansdepartementet skisseres en rekke risikoer forbundet med prosjektet. En av de viktiste er at lokale myndigheter ikke vil akseptere lokaliseringen av servicekontorene. Det er også en risiko forbundet med tilstrekkelig finansiering av reformen. Hvordan disse risikoene skal håndteres sier ikke dokumentet noe om.