Sokere Departementsrad FD

Stoltenbergs stabssjef søker ny jobb

Ny sjef i Forsvarsdepartementet

På en sterk søkerliste til jobben som departementsråd i Forsvarsdepartementet, er også den nåværende stabssjefen til en mann som akkurat har fått en annen toppjobb

10.02.2022

Etter at denne saken ble publisert i går har regjeringen ansatt Frede Hermansen som ny departementsråd: Frede Hermansen er utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet - regjeringen.no

Stian Jenssen er stabssjef for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Sistnevnte skal som kjent gå av fra den jobben i oktober, og bli ny sentralbanksjef. Førstnevnte søker nå en annen av de absolutte toppjobbene i det norske byråkratiet, departementsråd i Forsvarsdepartementet.

Jenssen som er 43 år, er en av mange sterke søkere til denne jobben. Totalt er det 14 søkere til stillingen. Alle er menn, og tre av dem jobber allerede i forsvarsdepartementet. Det er to ekspedisjonssjefer og en konstituert departementsråd.

Konstituert favoritt
Frede Hermansen (48) har vært assisterende departementsråd i flere år, og gikk inn i jobben som konstituert departementsråd i departementet, da departementsråd Arne Røksund gikk av i høst. Hermansen har vært assisterende departementsråd siden 2017, og er med den erfaringen nok en favoritt til stillingen.

Da han ble ansatt kom Hermansen fra en stilling i Politidirektoratet. Før dette hadde han hatt flere lederstillinger i Forsvaret. Blant annet har han ledet Seksjon for langtidsplanlegging og strategisk analyse.

Henning Vaglum (48) er ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet og er sjef for avdelingen for sikkerhetspolitikk og operasjoner. Vaglum har vært ekspedisjonssjef siden 2013.

Debattlysten

Også sjefen for avdeling for investeringer i departementet, Anders Melheim (50) er søker på stillingen. Melheim har arbeidet i Forsvarsdepartementet helt siden begynnelsen av 90-tallet, og har også vært ved NATO-delegasjonen i Brussel i flere år.  Han var leder for det norske kampflyprogrammet som gikk til innkjøp av F-35.

Stian Jenssen var rådgiver ved den norske NATO delegasjonen i en periode før han ble stabssjef for Stoltenberg. Han arbeidet også i Forsvarsdepartementet i nærmere fire år som seniorrådgiver før han flyttet til Brussel i 2010. Som stabssjef har Jenssen flere ganger deltatt i offentlige debatter, så sent som i fjor høst.

Da debatterte han den internasjonale kampen for et forbud mot atomvåpen med de to tidligere statsministrene Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik. Jenssen argumenterte mot forbud, mens de to statsministrene lenge har kjempet for en slik forbuds-traktat.

 Her er den fullstendige søkerlisten:

1 Sobieraj, Bartlomiej (22) M 3400 Lier, Norge

2 Andersen, Olav (26) M Tilkallingshjelp/Ringevikar 1605 Fredrikstad, Norge

3 Bengtsson, Christian (27) M Operasjonsplanlegger Kampluftvernbatteriet 3 0951 Oslo, Norge

4 Czajkowski, Patrik (29) M Teamleder 0550 OSLO, Norge

5 Bakken, Bent Erik (63) M Daglig leder 0280 Oslo, Norge

6 Vang, Jørgen (23) M Global security advisor 0365 OSLO, Norge

7 Melheim, Anders (50) M Ekspedisjonssjef 2003 LILLESTRØM, Norge

8 Schultz, Øivind (56) M Daglig leder 0760 Oslo, Norge

9 Bergersen, Oscar (26) M Medarbeider 0375 OSLO, Norge

10 Anwar, Kamal (34) M Associate Counter-Terrorism Officer 1137 Budapest, Ungarn

11 Sindi, Serdar (35) M Daglig leder 0191 OSLO, Norge

12 Jenssen, Stian (43) M Stabssjef 0265 OSLO, Norge

13 Vaglum, Henning (48) Ekspedisjonssjef - avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner 0880 OSLO, Norge

14 Hermansen, Frede (48) M Konstituert departementsråd 1449 Drøbak, Norge