Stresset kontor ansatt

Hele 74% av de ansatte i de danske departementene å skifte jobb eller søker aktivt etter en annen jobb. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock.

Stressede ansatte vil slutte

Ansatte i den danske regjeringsapparatet er offer for et stort press og ønsker seg i stadig større grad vekk fra jobben. Det ligner på Norge, mener fagforeningsleder.

24.01.2024 – sist oppdatert 24.01.2024

Stressnivået tømmer embetsverket for viktig arbeidskraft, mener en sentral fagforening. Sjefene mener at foreningen overdriver.

Hvor stresset medarbeiderne i de danske departementene er kommer fram i en undersøkelse gjort av den største fagforeningen for høyt utdannede offentlige ansatte, DJØF (Danmarks Jurist og Økonomforbund). Undersøkelsen viser at en femtedel av de ansatte i departementene er stresset i høy eller meget høy grad. Blant alle ansatte i offentlig sektor svarer 18 prosent at de opplever stress på dette nivået.

68 prosent av de departementsansatte opplever at de må arbeide ut over vanlig arbeidstid hver dag (21%) eller flere ganger i uken (47%). Resultatet av dette stresset er at mange av dem ser seg om etter andre jobber. Faktisk vurderer hele 74% av de ansatte i de danske departementene å skifte jobb, eller søker aktivt etter en annen jobb.

Senke farten

På bakgrunn av denne undersøkelsen mener DJØF at statsrådene i den danske regjering må ta et oppgjør med haste-kulturen i departementene og stoppe saker som har ultrakorte frister. Regjeringen bør også sakne farten på "lovmøllen" og unngå unødvendig hastelovgivning.  Etter foreningens mening må også toppsjefene i embetsverket si mer ifra om forserte prosesser som skyver fagligheten til side, og de må stå opp imot utålmodige politikere. I tillegg bør mediene prioritere annerledes mener DJØF, som foreslår at de dekker mer substans framfor prosess, konflikt og sensasjon, og at de gir lengre svarfrister når de stiller spørsmål til ministrene.

Utspillet fra DJØF har skapt en god del debatt i Danmark, og noen departementssjefer har rykket ut mot beskrivelsen av tilstandene. Fire departementsråder i ulike departementer skrev i et debattinnlegg i Politiken at fagforeningen overdrev situasjonen fordi de ville skape en dramatisk fortelling som ikke hadde hold i statistikk og fakta. Samtidig innrømmet sjefene at det fantes situasjoner som var uakseptable, som f.eks. at departementsansatte ikke kunne ta seg fri for å dra i bryllup på grunn av stort arbeidspress.

Medarbeidere bør protestere

Andre toppledere mener at det er bra hvis medarbeidere protesterer mot stresset. Ifølge DJØF-bladet mener to erfarne departementsråder, Jacob Heinsen og Sophus Garfiel at det er bra at medarbeidere gjør opprør overfor korte frister, og eventuelt nedlegge arbeidet i protest. - De ansatte er for dårlige til at protestere på grund af en grundlæggende autoritetstro, sier Jacob Heinsen som er departementsråd i Transportministeriet til bladet.

DJØF mener det er et et problem i denne forbindelse at mange medarbeidere ikke tør å si nei til arbeidsoppgaver av frykt for at det kan skade karrieren. De viser til at deres karriererådgivere jevnlig møter medlemmer som ikke tør å si nei av hensyn til karrieren, selv om de burde av hensyn til seg selv. Mange av de departementsansatte er meget bevisste om hva som er karrierefremmende, og de tenker derfor ikke på at de kan si nei til en karriereorientert oppgave, mener DJØF.

Samme i Norge

Kjersti Barsok, leder i Norsk tjenestemannslag som har mange medlemmer i departementene, mener at noen utviklingstrekk ved situasjonen i Norge ligner på den danske.

- Det er god grunn til å tro at flere av funnene i den danske undersøkelsen også gjør seg gjeldende blant norske statsansatte, sier Barsok i en epost til Stat & Styring.

Selv om det ikke er gjort en helt lignende undersøkelse i Norge, viser hun til DFØs statsansatteundersøkelse fra 2021:

- Der viste at fire av ti norske ansatte var uenig i påstanden «Jeg er sjelden stresset på grunn av jobben». Sammenliknet med forrige undersøkelse fra 2018, var det fem prosentpoeng flere i 2021 som sa seg uenig i påstanden. Trenden er med andre ord negativ, sier Barsok .