Marianne skjerven martinsen e1633706980150

Strøm av nye, kvinnelige ledere

Det er utnevnt 12 nye avdelingsdirektører i departementene i høst. 11 er kvinner. I tillegg blir en svært velutdannet kvinne ekspedisjonssjef. |Det er utnevnt 12 nye avdelingsdirektører i departementene i høst. 11 er kvinner. I tillegg blir en svært velutdannet kvinne ekspedisjonssjef.

11.10.2021

De nyutnevnte lederne fordeler seg slik på departementene: Utenriksdepartementet har fått fire nye. Finansdepartementet har fått tre nye. Kulturdepartementet har fått to. Det er kommet en hver i Forsvar, Klima, og i Helse- og omsorsdepartementet. De to siste i denne strømmen av ledere er er Kari Alice Frønsdal og  Cecilie Beck Landet som begge er utnevnt til avdelingsdirektører i Finansdepartementet. Begge to er jurister utdannet fra Universitet i Oslo. Frønsdal kommer fra stillingen som fungerende juridisk direktør i Skattedirektoratet og Cecilie Beck Landet kommer fra stilling som lovrådgiver i Finansdepartementet. Favorittdom om opplysningsplikt Frønsdal ble i vår oppfordret av magasinet Kapital til å peke på sin favorittdom fra norske domstoler. Og hun valgte Høyesteretts Folldal-dom fra 1992. Hun begrunner dette med at "Dommen trekker opp rammen for skattepliktiges opplysningsplikt, og er den sentrale presedensavgjørelsen på området. Opplysningsplikten er i utgangspunktet oppfylt dersom Skatteetaten har fått opplysninger som gir et tilstrekkelig grunnlag til å stille ytterligere spørsmål, for så å kunne ta et endelig standpunkt. " Den ene mannen som er blitt avdelingsleder i høst er Jens Christian Werring-Westly som også blir avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Veldig godt utdannet ekspedisjonssjef I tillegg har en fylkeslege rykket inn i toppskiktet i regjeringsapparatet, ved at fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen (bildet) er blitt ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun har hatt stillingen som fylkeslege i Oslo og Viken siden 2019. Skjerven-Martinsen er utdannet lege fra Pomeranian Medical University i Polen (2003). Hun har doktorgrad (phD) fra Universitetet i Oslo (2014) og en Mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo (2017). I sin masteravhandling tok Skjerven-Martinsen opp spørsmålet om medisinsk aldervurdering av unge enslige asylsøker. Hennes konklusjon var: "....at det ikke finnes vitenskapelig evidens for å skille barn fra voksne basert på de medisinske aldersundersøkelser som frem til nå er anvendt i Norge, og det finnes ikke et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide retningslinjer dersom disse skal oppfylle samme krav som medisinskfaglige retningslinjer forøvrig."   Har du nyheter om ansettelser i din virksomhet? redaksjonen@statogstyring.