O Lemic Thommessen talerstol Stortinget

Tidligere tolldirektør kritiserer riksrevisoren

Rotet rundt Stortingets pendlerboliger

Riksrevisor Per Kristian Foss beskyldes for å være hovedansvarlig for skandalen med Stortingets pendlerboliger.

04.11.2021

Det er den tidligere toll- og avgiftsdirektøren Bjørn Røse som i et leserinnlegg til Stat & Styring, skriver at riksrevisoren har ansvaret for skandalen som blant annet førte til at Kjell Ingolf Ropstad måtte gå som statsråd og partileder.

Bakgrunnen for saken er Aftenpostens avsløringer av Stortingets manglende kontroll med stortingsrepresentantenes pendlerboliger. Riksrevisor Per Kristian Foss har forklart at revisjonen i 2017 ble hindret av presidentskapet og administrasjonen på Stortinget i å gjennomføre en etterlevelses-revisjon av sikkerheten på Stortinget.

I den forbindelse hevdet presidentskapet at revisjonen ikke hadde mandat til å gjennomføre revisjon av Stortinget. Riksrevisjonen er Stortingets organ for kontroll av regjeringen og statsforvaltningen, og riksrevisoren og ledergruppen i Riksrevisjonen utnevnes av Stortinget.

Formell stortingsbehandling
Røse mener at riksrevisoren ikke burde ha godtatt at Stortingets presidentskap nektet revisjonen å undersøke Stortinget. Han mener at Foss burde bedt om at saken ble behandlet som en formell sak i Stortinget.

- Per-Kristian Foss vet utmerket godt at den eneste riktige- og faktisk den eneste mulige måten å avklare en prinsipiell- og konstitusjonell uenighet mellom Riksrevisjonen og Stortingets presidentskap på, er gjennom formell stortingsbehandling, skriver Røse.

Røse betviler også at Foss hadde full støtte i kollegiet og administrasjonen for å la være å gå videre med den planlagte revisjonen av Stortinget.
- Undertegnede tviler på at Per-Kristian Foss hadde full støtte i kollegiet og i administrasjonen for å ikke følge opp overfor Stortinget, men det er blant de spørsmål som må avklares som en del av den behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som nå bør komme

Skal ikke være politisk
Foss avviser i et svar til Røse at han kunne fått tatt opp saken som en formell sak i Stortinget:

- Vi skal ikke opptre politisk og skal ikke kommunisere direkte med partiene eller enkeltrepresentanter. Det er presidentskapet som er vårt formelle kontaktpunkt på Stortinget. Da presidentskapet ga oss en tydelig stoppordre og reiste tvil om lovgrunnlaget, forutsatte vi at de opptrådte på Stortingets vegne.

Om påstanden at han ikke hadde full støtte i kollegiet og administrasjonen for beslutningen om å trekke tilbake undersøkelsen av Stortinget svarer Foss med å henvise til en kronikk han skrev om saken i Aftenposten 28. september:
- Da kan han ikke ha lest kronikken han refererer til, særlig godt. Der skriver vi «kanskje var vi for lydige, men et samlet kollegium av fem riksrevisorer, i tillegg til Riksrevisjonens administrative ledelse, opplevde at vi ikke hadde noe valg. Vi følte oss regelrett kastet ut av Stortingets øverste ledelse i 2017.

-Tror Røse at vi hadde skrevet dette i en kronikk i Aftenposten hvis det ikke var sant?

Støtte fra jusprofessor
Tidligere har også professor Eivind Smith sagt at han mener at riksrevisjonen ikke burde trukket seg fra å undersøke Stortinget. Til Stat & Styring sier Evind Smith om påstanden om at Riksrevisjonen (RR) kunne bedt om å få reist saken i Stortinget:

- Det er uten videre klart at RR kunne ha anmodet presidentskapet om å forelegge saken for Stortinget, som er den eneste instans som kan instruere RR. RR kan derimot ikke selv kreve at en sak tas opp der. Men dersom den hadde tatt tiden til hjelp, kunne den nok ha fått spørsmålet med i en av sine rapporter til Stortinget (loven § 11) - og så kunne komiteen ha tatt saken videre.

Les Bjørn Røses innlegg

Les riksrevisor Per Kristian Foss sitt svar