Tidstyvinnsatsen har gitt resultater | Difi.no

04.02.2016

Rambøll har gjennomført en analyse av tidstyvinnsatsen så langt. De konkluderer med at prosjektet har gitt resultater av betydning. Difi sin råd- og veiledningstjeneste får også overveiende gode tilbakemeldinger.
Kilde: Tidstyvinnsatsen har gitt resultater | Difi.no