Oystein Bormer Foto Odd Skarbomyr DSB

Toll, pepper og styring

En av de mest erfarne toppbyråkratene i Norge har fått forlenget sin sjefsperiode. På tross av en del bråk i etaten han leder, har tolldirektøren fått fornyet tillit i seks år til.

24.11.2022

Øystein Børmer ble i statsråd i forrige uke utnevnt til tolldirektør for en ny periode på seks år. Når han starter sitt nye åremål i april neste år, har han allerede vært tolldirektør siden 2017.

Børmer er en meget erfaren toppbyråkrat, som også har vært engasjert i store politiske utredninger. Han har blant annet vært statssekretær for Høyre i Finansdepartementet, og direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Men altså de siste 5 årene, direktør for Tolletaten.

Ulovlig pepperspray

I 2020 ble direktoratet han leder bøtelagt av Riksadvokaten for å ulovlig å ha utstyrt tollbetjenter med pepperspray. Tolldirektøren personlig fikk en påtaleunnlatelse og tydelig kritikk, ifølge NRK:

– Riksadvokaten mener Børmer har medvirket til å overtre våpenloven ved at han har beordret at tjenestepersoner i Tolletaten fortsatt skulle ha pepperspray som selvforsvarsmiddel i den perioden. Dette fordi han tok en aktiv beslutning om at bevæpningen skulle fortsette, til tross for at tillatelse manglet, noe han var kjent med og dessuten visste var straffbart, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen til NRK da avgjørelsen falt.

I et intervju med Stat & Styring i 2014, da han var leder for DFØ, sa Børmer blant annet følgende om forholdet mellom kontroll og tillit i offentlige virksomheter:

- Intensiteten i styring og kontroll, og toleransen for feil, skal variere, men som følge av bevisste vurderinger. Hvor må jeg ha stålkontroll? Hvor gir jeg store frihetsgrader fordi jeg stoler på folkene og kulturen i min enhet? Hvor tåler jeg at det går galt?

Isolerte styringsmiljøer

Børmer sa videre om DFØs erfaringer fra å kurse medarbeidere i offentlige etater:

- Vi hører på kurs hos oss at «Det er sjefen min som skulle vært på dette kurset, ikke jeg!». Noen virksomheter ender i fella med isolerte styringsmiljøer, uten å være tett nok på ledelsen. Da baller det fort på seg med stadig nye rapporteringskrav, kanskje uten at lederen vet om det engang.

I tillegg til å være en erfaren leder i forvaltningen har Børmer ledet flere prosjekter og utvalg. Børmer ledet utvalget som i 2015 utredet spørsmålet om flerårige statsbudsjetter, og kom fram til at det ikke var noen god løsning.

Konsekvensene kommer

Børmer-utvalget foreslo også at mellomlangsiktige konsekvenser av budsjettene skulle synliggjøres tydeligere, og regjeringen Solberg valgte i sitt siste statsbudsjett å ta inn en omtale av disse konsekvensene i kapittel 5 i statsbudsjettet Gul bok.

Dette har regjeringen Støre fortsatt med et kapittel om konsekvensene for neste års budsjetter: "Framskrivingene for perioden 2024–2026 skal gi et realistisk bilde av konsekvensene for kommende års budsjetter av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023."

Så konsekvensene av en utredning om konsekvensene av budsjetter er noe som vi vil se mer til framover.