DESI indeks

Trøst i gjennomsnittet

Norge faller på digital rangering

Regjeringene i tre skandinaviske land sendte denne uken ut en pressemelding med samme budskap.

18.11.2021

Meldingen var i hovedtrekk: "Vårt land er i toppen når det gjelder digitalisering." Men i virkeligheten er bare ett land i toppen av internasjonale rangeringer av digital modenhet.

Da EUs indeks for digital økonomi og samfunn DESI-indeksen (Digital Economy and Society Index) ble offentliggjort, arbeidet kommunikasjonsavdelingene i de skandinaviske landenes regjeringer overtid for å få til en mest mulig gunstig vri på resultatene. Denne indeksen måler den digitale utviklingen innenfor en rekke områder i EU og i en rekke andre land.

Rangeringer  peker ut en god del vinnere, men de som ikke vinner er flinke til å peke på at de ligger høyt over gjennomsnitet. 

Leder over gjennomsnittet

Den norske regjeringen skrev: "Norge fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering." Vanligvis vil vel ikke en sjette-plass bli sett på som en lederposisjon, men det er  jo en hederlig plassering isolert sett. Hovedproblemet for Norge er at vi faller ned fra en tidligere tredjeplass.

Kommunal og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier i sin egen pressemelding at selv om Norge har falt to plasser er vi "godt over gjennomsnittet", men...

"Vi må forsterke innsatsen på deling av offentlige data og tilgang til raskt bredbånd. Regjeringen har satt ambisiøse mål på begge områder, noe som trolig vil gi uttelling på fremtidige målinger, sier Gram."

Den norske regjeringen velger også  å framstille en 10. plass når det gjelder tilgangen til raskt bredbånd, som godt over gjennomsnittet: "Når det gjelder utbredelse av mobil- og bredbåndsnett ligger Norge godt over EU-gjennomsnittet, men har falt litt ned fra 2020, da Norge lå fremst i Europa på denne kategorien, sammen med Danmark."

Målrettet jobbing

At vi er godt over gjennomsnittet blir gjentatt flere ganger, og det er en viss trøst i det, men ikke nok:

 - Selv om Norge har falt to plasser det siste året, skårer Norge godt over gjennomsnittet på alle hovedkategorier. Samtidig viser indeksen at vi må arbeide målrettet videre, sier Gran et annet sted i pressemeldingen.

Også i presentasjonen av en av de andre rangeringene som EU gjennomfører, eGovernment Benchmark finner regjeringen (den forrige) trøst i over gjennomsnittet formuleringen. I Statsbudsjettet til Solberg-regjeringen var dette framstilt slik:

"Norge gjør det godt internasjonalt når det gjelder digitalisering av offentlig sektor. I EU-undersøkelsen eGovernment Benchmark 2020 skårer Norge godt over gjennomsnittet i Europa. Høyest skårer vi på området digital infrastruktur, som i denne undersøkelsen omfatter bruk av registerdata, digital post og digitale skjema og dokumenter og bruk av eID.  "

Skandinavia er faktisk best

eGovernment Benchmark viste i år som i fjor at Norge ligger på en 11 plass i digitale offentlige tjenester. Og det er riktig at skåren er høyt over EU gjennomsnittet 80 mot 67, men når land som Romania og Montenegro er på 30 og 27 så spørs det vel hvor mye verdi det er i gjennomsnittet`?

Den svenske regjeringen legger vekt på at landet har klatret fem plasser i EUs DESI-index, innenfor kategoerien digitalisering av offentlige tjenester. Fra plass ti til plass fem. Totalt sett er Sverige det tredje mest digitaliserte landet i Europa, men høy digital kompetanse og god tilgang på bredbånd.

Og svenskene legger også vekt på gjennomsnittet : "Sverige rankas också högt inom området uppkoppling då exempelvis andelen som har tillgång till snabbt bredband ligger långt över EU-snittet."

Den finske regjeringen legger vekt på at Finland har plassert seg på en solid andreplass, og at de har hatt en god posisjon i flere år. Den finske regjeringen understreker også at deres totalttall er 67.1 som er betydelig høyere enn gjennomsnittet i EU på 50.7.

Den danske regjeringen kunne skrive en ganske enkel overskrift. "Danmark er nummer en i digitalisering i EU.

Og utdypingen var: "Danmark har rykket opp fra en tredplass til en førsteplass i digitalisering i EU. "

Enkelt og ganske suverent.