Hege nilssen hoy opplosning

Utdanningsdirektøren blir oppvekstdirektør

Regjeringen fortsetter linjen med å flytte direktoratsledere til andre direktorater. Er det en bevisst satsing på den lange erfaringen til slike ledere, eller er det mer saksspesifikke erfaringer som avgjør?

02.06.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

I forrige uke skrev vi om den ekslusive forsamlingen av direktoratsledere som har ledet flere direktorater. Nå har denne gruppen fått enda ett medlem, slik at det nå er fire medlemmer i denne gruppen, inkludert den nye direktøren i Bufdir.

Se hvem de andre medlemmene er.

Hege Nilssen går nemlig fra direktørstillingen i Utdanningsdirektoratet til samme stilling i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun har vært direktør i Utdanningsdirektoratet siden 2018, og hadde før det flere lederstillinger i samme organisasjon. Nilsen har lang erfaring fra det som i dag heter Kunnskapsdepartementet, hvor hun var fra 1995. Hun har også vært sekretariatsleder for Ludvigsenutvalget som vurderte innholdet i grunnopplæringen i forhold til framtidig kompetansebehov i samfunnet.

Trygg barndom

– Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å lede Bufdir, som har et stort og viktig samfunnsoppdrag for barnevern, barn og unges oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering, sier Hege Nilssen i regjeringens pressemelding om utnevnelsen.

- Jeg har arbeidet mange år i utdanningssektoren, med barn og unges læring, mestring og trivsel i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Med en ny lederstilling i Bufdir har jeg gjort meg mange tanker om hvordan vi best kan jobbe for å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Det er et veldig spennende tidspunkt å ta over denne jobben på nå, med mange endringer på gang på barnevernsfeltet, sier Hege Nilssen.

Hege Nilssen tar over etter Mari Trommald den 15. august. Trommald har gått over i en stilling som direktør for en ny satsing i KS  som skal styrke samhandlingen mellom stat og kommune innen psykisk helse og rus.