Utvalg foreslår ny organisering av kunnskapssektoren

07.01.2016

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok i dag en rapport om hvordan organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre i fremtiden.
Kilde: Utvalg foreslår ny organisering av kunnskapssektoren