EU Egovernment tabell Norway

Variabel digital utvikling

Norge faller sterkt på en internasjonal måling av digitalisering av offentlige tjenester, og stiger svakt på en annen.

13.10.2022

Det er en undersøkelse gjennomført av FN og en av EU som viser at Norges digitale utvikling er svært variabel. FNs undersøkelse tar for seg tre indikatorer på digital utvikling i hele verden. Den vister at Norge i den siste undersøkelsen som ble publisert i juli, faller til 17 plass på rangeringen. Mens alle andre nordiske land er blant de ti beste i verden, er Norge et stykke lenger ned. Danmark og Finland er på topp i denne rangeringer som er bygget på tre grupper av variabler, og gjennomført med en kombinasjon av registerdata og spørreundersøkelser. Faller ut av ledergruppen Variabelgruppene som inngår i FNs eGovernment Survey er Online Services Index (OSI), Telecommunications Infrastructure Index (TIII) og Human Capital Index (HCI). Disse indikatorene måler i grove trekk hvilke tjenester som er tilgjengelige online, hvor god internettdekningen er i landet, og utdanningsnivået til befolkningen. Norges prestasjoner på disse indikatorene gjør at vi faller fra en 13 plass til en 17 plass. Fallet i rangering betyr at Norge flyttes ut av gruppen som beskrives som ledende i den digitale utviklingen av offentlige tjenester. I denne gruppen av lendende land finnes foruten alle de andre nordiske landene, også USA, UK og Australia. Stiger en plass i EU I EUs undersøkelse er ikke utviklingen så dramatisk som i den verdensomspennende undersøkelsen til FN. Blant de europeiske landene stiger fra en niende til en tiende plass i det som kalles overordnet digital modenhet. Vi havner dermed bak alle de andre nordiske landene. Indeksen til EU består av faktorene User centricity (brukerforkus), Transparency (åpenhet om hvordan tjenestene er bygget opp), Key Enablers (identifiseringssystemer), og Cross-border Services (tjenester for brukere som krysser landegrenser) Under gjennomsnittet EUs metode for datainnhenting er såkalte mystery shoppers, altså brukere som fungerer som testpersoner for undersøkelsen ved å bruke de ulike digitale tjenestene, uten å opplyse at de registrerer tjenestenes kvalitet på vegne av undersøkelsen. Det er først og fremst på indikatorene for service design og digitale dokumenter over landegrensene at Norge gjør det dårlig. På disse indikatorene ligger vi under gjennomsnittet for EU-landene.