Law and naturee

Det bør etableres et rettslig rammeverk som plasserer miljøhensyn i sentrum for myndigheters handlinger, mener en ekspertgruppe i OECD. Foto: Adobe Stock.

Velg bort falske valg

OECD vil sette naturen sentralt i politiske systemer

Det er ikke nødvendig å velge mellom økonomisk vekst og håndtering av klimakrisen. Dette er et falsk valg som myndighetene må avvise, fordi både miljø- og økonomimål kan oppnås samtidig.

29.11.2023 – sist oppdatert 29.11.2023

Dette skriver OECD i sin nye rapport Better Regulation for the Green Transition. Organisasjonen mener at dette falske valget kan unngås veg blant annet å innføre et grønt perspektiv i design av regulatoriske virkemidler, og ved å konsultere minoriteter og marginaliserte grupper systematisk.

Systematisk lytting

"Dette inkluderer aktiv konsultasjon av sårbare grupper og unge mennesker for å sikre at deres perspektiver informerer regulativprosessen," skriver OECDs  ekspertgruppe.

Organisasjonen mener at myndigheter i de rike landene som organisasjonen representerer må bevege seg bort fra en prosessorientert tilnærming til regulering. I stedet må det fokuseres på en resultatorientert og risikoinformert innretning på reguleringer. Å etablere smidige og risikobaserte reguleringer kan fremme stimulere til grønne investeringer og økonomisk vekst, samtidig som miljøet beskyttes.

Et slikt rettslig rammeverk kan innebære å etablere et rent, sunt og bærekraftig miljø som en menneskerettighet.

I en slik smidig tilnærming gir aktørene i nærings- og samfunnslivet en større frihet til å oppnå miljømessige målsettinger med de metodene som de selv mener er mest effektive og hensiktsmessige, mens strenge regler for akkurat hvordan slike målsettinger skal oppnås blir fjernet.

Internasjonal evidens

Offentlige reguleringer må kobles sammen mellom landene ut ifra et globalt perspektiv. Land kan ikke effektivt håndtere grensekryssende miljøutfordringer som klimaendringer og transnasjonal luft- og vannforurensning kun gjennom nasjonal handling.

En slik samordning mener OECDs eksperter krever en systematisk vurdering av internasjonal evidens, altså forskning og dokumentasjon, allerede på stadiet hvor utviklingen av ny politikk er helt i startfasen. 

Paradigmeskifte

Organisasjonen går så langt som til å hevde at dette krever et paradigmeskifte i reguleringspolitikken. Denne politikken har tradisjonelt satt økonomiske hensyn i førersetet, og miljø og bærekrafthensyn har ofte endt opp bare som en ettertanke. En status-quo tilstand i disse prioriteringene kan føre til katastrofale konsekvenser.

OECD mener derfor at en økologisk rasjonell tilnærming til regulering må erstatte den økonomisk rasjonelle tilnærmingen.

Naturens juridiske rettigheter

"Dette innebærer å anerkjenne innblanding av menneskeheten i økologiske systemer: miljøet bør forstås som den overordnede drivkraften der økonomisk, sosial og politisk regulering må plasseres."

En slik tilnærming må etablere et rettslig rammeverk som plasserer miljøhensyn i sentrum for myndigheters handlinger. Et slikt rettslig rammeverk kan innebære å etablere et rent, sunt og bærekraftig miljø som en menneskerettighet. Det kan også innebære å innføre vidtrekkende juridiske rettigheter til naturen.