Difi Departementsansatte1

Vil forstå departementenes behov

- Difi har som oppgave å utvikle forvaltningen, og derfor vil i ha nærmere kontakt med ansatte i departementene. Vi håper hospitanter vil hjelpe oss med å få nærmere forståelse for departementenes behov. |- Difi har som oppgave å utvikle forvaltningen, og derfor vil i ha nærmere kontakt med ansatte i departementene. Vi håper hospitanter vil hjelpe oss med å få nærmere forståelse for departementenes behov.

02.06.2014

Dette sier avdelingsdirektør Eivor Bremer Nebben i Direktoratet for forvaltning og IKT i forbindelse med at direktoratet lanserer sin hospitantordning. Direktoratet har holdt av en stilling i avdeling for ledelse og organisering beregnet på en hospitant fra departementene, og stillingen lønnes av Difi. - Vi gjør dette for at vi skal få mer kompetanse inn i våre prosjekter sier Bremer Nebben. - Dette er en viktig metode for å sørge for at vi holder oss relevante. Det skal være med på å gi oss det virksomhetsnære perspektivet, som det er viktig at vi har. Samtidig kan det være fint for ansatte i departementet at de kan få nærmere kjennskap til vårt fugleperspektiv på sin egen arbeidsplass. De får bli del av et miljø som kan mye om forvaltning, organisering og ledelse. Stillingen som hospitant i Difi er ettårig, og i denne runden er Difi spesielt opptatt av å komme i kontakt med personer som er interessert i problemstillinger knyttet til organisering av forvaltningsapparatet, herunder forholdet mellom departement og direktorat og utskilling av statlig virksomhet. - Dette er problemstillinger som er helt sentrale for Difi, og der vi også har behov for å styrke oss. Når andre etater henvender seg til oss med spørsmål om bistand og rådgivning, er det ofte innenfor disse områdene. Difi har fått inspirasjon til hospitantordningen fra Utenriksdepartementet, som har hatt en slik ordning i flere år. Og direktoratet med ansvar for forvaltningsutvikling i hele staten tror også at dette er noe som med fordel kan brukes i andre offentlige virksomheter for å bidra til mobilitet og erfaringsutveksling. Les mer om hospitantordningen på Difis hjemmesider