Vil forenkle administrasjonen i departementene

29.02.2016

Regjeringen vil slå sammen administrative fagmiljøer i departements-fellesskapet. Formålet er å styrke fagmiljøene og redusere administrative kostnader. Kilde: Vil forenkle administrasjonen i departementene