Naeringsminister Vestre

Statsråden kritiserer statlige selskaper

Næringsministeren er misfornøyd med rapporteringen fra statlig eide selskaper.

Arild Aspøy – 16.06.2022

Næringsminister Jan Christian Vestre var raus med rosen både til egen regjeringen, og de statlig eide selskapene da han presenterte Statens eierrapport denne uken. Han hadde god grunn til å rose lønnsomheten, som viste at selskapene samlet sett leverte 58 milliarder i overskudd i 2021.

Men på ett punkt var innsatsen for dårlig mente Vestre. Og det gjaldt rapportering. For en regjering som ifølge Hurdalsplattformen skal redusere mengden rapportering ifra næringslivet, var dette en kritikk som kanskje opplevdes som spesielt sterk.

Må bli bedre
Vestre sa at de sektorpolitiske selskapene, som altså først og fremst eksisterer for å oppnå regjeringens politiske målsettinger innenfor sine sektorer, var for dårlige på rapportering av sine klimautslipp.

- Det er bare 19 av 71 selskaper som rapporterer sine klimautslipp, sa Vestre. Og det er for dårlig.  Så har jeg fått beskjed om å si at dette er tre flere enn i 2020, men jeg har dårlig tid. Neste år må dette være mye bedre.

Feil i overlevering
Et av selskapene som i eierrapporten står oppført som ikke å ha rapportert klimautslippene sine er entreprenørselskapet Nye Veier. Dette selskapet som bygger motorveier i høyt tempo, er jo svært relevant nettopp i forbindelse med utslipp fra veisektoren.

Men Nye Veier sier til Stat & Styring at de egentlig har rapportert sine klimautslipp, men at en feil ved oversendelsen av tallene gjorde at de ikke kom med i Statens eierrapport. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann sier at selskapet helt fra oppstarten har utviklet klimaregnskap og klimabudsjetter.

- Vi har altså tallene som etterspørres i eierrapporten, skriver Altmann i en epost. - Disse ble ved en feiltagelse dessverre ikke oversendt på riktig måte. Det var rett og slett feil versjon som ble oversendt. 


Teater-utslipp
Blant de selskapene som blir rammet av Vestres kritikk er mindre selskaper i kultursektoren som Den Nationale Scene, Carte Blanche dansekompani og Trøndelag teater. Men det er også store selskaper som Nye Veier, Innovasjon Norge, Andøya Space Center og Norfund.

I eierskapsrapporten må selskapene rapportere på 9 ulike klimavariabler. Foruten siste års utslipp, må de også direkte utslipp fra egen virksomhet, indirekte utslipp fra energiforbruk, indirekte utslipp fra kjøp og salg av varer og tjenester


11 milliarder i rapporteringsbyrder
De må også rapportere på 11 andre variabler inkludert selskapets valgte risikonivå, en begrunnet skattepolicy, og selskapets syn på hvilken kapitalstruktur og hvilket utbyttenivå som er hensiktsmessig. De to siste variablene er det veldig mange selskaper som ikke rapporterer, spesielt av de sektorpolitiske selskapene.

I regjeringsplattformen står det at det må være … «enklest mulig for bedrifter å forholde seg til det offentlige, enten det gjelder rapporteringskrav, regelverk eller virkemiddelapparatet.»

I den forbindelse vil regjeringen « ...redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Ved nye reguleringer skal det som hovedregel vurderes om små selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak.»