- Jeg er glad for at statsråden og departementet har vært så tydelige på at de ønsker et sterkt Difi. I samarbeid med dyktige ansatte og våre samarbeidspartnere, ønsker jeg å bidra til at Difi skal være en relevant og etterspurt aktør i arbeidet med å modernisere offentlig sektor, sier Difis påtroppende direktør. Sutorius tiltrer stillingen 1. mai.

Ingelin Killengreen har i en overgangsperiode ledet og gjennomført evalueringen av Difi. Evalueringen er nå gjennomført, og Difi har etter nyttår fått nye virkemidler for å digitalisere, brukerrette og effektivisere offentlig sektor.

Smidig siviløkonom
Sutorius har lang og relevant erfaring fra Difis fagområder; digitalisering, offentlige innkjøp og styring og ledelse. Han har erfaring med tunge offentlige digitaliserings-  og omstillingsprosjekter, blant annet i Statens pensjonskasse. Her hadde han ansvaret for gjennomføring av et av de største og mest suksessfylte it- og endringsprosjektet som er gjennomført i offentlig sektor, Perform. Perform prosjektet var et av flere effektiviseringsprosjekter i staten som Difi evaluerte i en rapport i 2013, og var det prosjektet som kom best ut av den evalueringen, blant annet på grunn av sin bruk av smidig-metodikk, som deler store oppgaver inn i mindre byggeklosser. Ikke minst la prosjektet stor vekt på bruker- og ansatteinvolvering. Difi skriver: "Ledelsen styrte og motiverte, men det ble gitt stort handlingsrom til de ansatte. Lederne sa at de måtte stole på sine ansatte og deres fagkompetanse. Det var de ansatte som utviklet systemet. Ansatte fra linjen bisto prosjektet med testing av systemet for å vurdere kvaliteten. Denne dynamikken som SPK etter hvert fikk på plass mellom prosjekt og linje var avgjørende for resultatet og treffsikkerheten til det nye systemet."

Sutorius var i Statens pensjonskasse i ni år i ulike stillinger, blant annet som stabsdirektør.  Han kom dit direkte fra utdanningen som siviløkonom fra Norges handelshøyskole.