Christinehamnen bredde

Christine Hamnen er konstitutert som departementsråd i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Foto: KDD.

Vil bygge landet på nytt

Det nyeste departementet i regjeringsapparatet får en god del nye ledere og nye organisasjoner. Og ambisjonene til den nye statsråden er det ingenting å utsette på.

10.01.2024 – sist oppdatert 05.03.2024

Da han annonserte opprettelsen av det nye departementet Digitalisering- og forvaltningsdepartementet sa statsminister Jonas Gahr Støre at nyskapingen skjedde fordi staten måtte bli mer effektiv. Dette fulgte statsråd Karianne Tung opp da hun startet opp driften av det nye departementet ved nyttår, og hun tok langt større ord i bruk enn sjefen sin:

– Vi skal bygge landet på nytt med digitalisering som verktøy, sa statsråden i en pressemelding. - Digitaliseringen berører hele samfunnet og er først og fremst en mulighet til å gjøre livene våre enklere og bedre, finne svar på store samfunnsutfordringer og skape nye jobber. I tillegg vil det bli helt avgjørende for at vi skal lykkes med å fornye og forbedre offentlig sektor, utnytte ressursene best mulig og gi gode tjenester til folk i hele landet.

Bygge landet på nytt

Og for å lede denne gjenskapingen av landet sammen med henne, har statsråden fått Christine Hamnen med seg i stillingen som konstituert departementsråd. Hamnen blir altså øverste administrative leder for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD), og hun er konstituert i stillingen i 12 måneder, fram til stillingen er permanent besatt.

Hamnen har vært ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet i nesten tre år, og før det hadde hun samme stillingstittel i Kulturdepartementet i to år. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har også videreutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Hamnen får altså jobben med å etablere et nytt departement som får ansvaret for digitalisering av offentlig sektor og forvaltningspolitikken.  Den øverste embetsholderen i departementet får med seg tre avdelinger fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og ca 170 medarbeidere. De avdelingene som følger med over i det nye departementet er arbeidsgiverpolitisk avdeling, statsforvaltningsavdelingen og avdeling for IT- og forvaltningspolitikk. 

Ny organisasjon

Forrige gang det var så store endringer i disse departementetsområdene var i 2013, da Kommunal - og moderniseringsdepartementet ble opprettet nærmest over natten. Det skjedde ved sammenslåing av tre avdelinger fra det gamle kommunaldepartementet, og seks avdelinger fra to andre departement. Daværende departementsråd Eivind Dale fikk da bare to dager på å sette igang endringene: 

- Det er ulike måter å gjøre ting på, ulike kulturer og tradisjoner som vi da skulle få til å fungere. Det var ganske heftig, sa Dale i et intervju med Stat & Styring

Denne gang skjer endringen altså mye saktere. Støre annonserte endringene 16. oktober og samme dag var den nye statsråden i sving. Og det gikk altså nesten tre måneder før departementet var i drift 1. januar. I mellomtiden har man rukket å omorganisere digitalfeltet ganske kraftig, selv om det var en endring som hadde vært planlagt i flere år.

Det er opprettet en ny organisasjon som har ansvaret for IKT-virksomheten til departementsfellesskapet, en organisasjon som skal håndtere de digitale tjenestene til alle departementene, utenriksstasjonene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Denne siste organisasjonen har forøvrig også fått ny leder fra nyttår, da Torgeir Strøm overtok som direktør i en organisasjon som får et stort ansvar for å få departementene til å arbeide bedre sammen.

Digitaldirektør fra oppløst fylke

Den nye enheten har fått navnet Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO), og opprettes ved å slå sammen IKT miljøene i Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og DSS. Den nye organisasjonen skal ha 180 medarbeidere, og blir altså større enn det nye departementet i antall ansatte. Organisasjonen skal være operativ fra 1. janar 2025.

Anders Aagaard Sørby er ansatt som direktør i DIO. Han har lang erfaring med å lede IT- og digitaliseringsmiljøer, blant annet opprettelsen av en felles digitaliseringsavdeling i den nå oppløste Viken fylkeskommune.

Det  skal også inn en ny seksjonsleder med tittel avdelingsdirektør i Seksjon for IT-politikk noe vi må gå ut ifra er en av de viktigste stillingene i det nye departementet. Noe av det første den nye departementsråden gjorde var å søke etter denne nye lederen som får ansvaret for både Datatilsynet, Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Med disse organisasjonene under sin avdeling vil personen i denne stillingen sannsynligvis bli den viktigste digitalbyråkraten i landet. I utlysningsteksten til jobben heter det at dette er "En jobb hvor du påvirker viktige forutsetninger for digitaliseringen av Norge, som påvirker alle sektorer og brukere av offentlige tjenester i Norge."

 

For ordens skyld: Stat & Styring mottar økonomisk støtte fra dette departementet.

Artikkelen ble oppdatert 5.3.24 for å rette opp en opplysning om organisasjonslinjen for den nye avdelingsdirektøren i Seksjon for IT-politikk.