Cat Holtet Foto Digdir

Savner en digitaliseringsminister

Hvordan går det med digitalisering i staten uten digitaliseringsminister? Stort sett som før. Men Cat Holten i Digdir skulle gjerne hatt en statsråd med «digitalisering» i tittelen.

Laila Borge – 19.05.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

Ved nyttår ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliseringsministeren forsvant også med Solberg-regjeringen.

Samtidig er fornyingsoppgavene og digitaliseringsproblemene mer komplekse enn noen gang.

Kutt i støtteordning

– Vi som er Digitaliseringsdirektoratet skulle selvfølgelig gjerne hatt en digitaliseringsminister, men vi opplever at rollen vår er uendret. Det er alltid nytt fokus med ny regjering, men digitaliseringsstrategien ligger fast. For oss var det veldig viktig å få tidlig avklart. Det har ikke vært store endringer i tildelingsbrevene. Satsingen på sammenhengende tjenester og livshendelser fortsetter også som før, slår Cat Holten fast.

Hun er fungerende avdelingsdirektør for sammenhengende tjenester og livshendelser i Digdir. Avdelingen har ansvar for til støtteordningene Stimulab og medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. I revidert statsbudsjett kuttes det med ti prosent i sistnevnte, kort tid etter at det ble kjent at ordningen har fått dobbelt så mange søknader som i fjor.

– Vi synes selvfølgelig det er synd med kutt i en ordning som har gitt store samfunngevinster i offentlig sektor ved å bidra til at gode utviklingsprosjekter har blitt gjennomført. Gevinstene er av prosjektene oppgitt til en drøy milliard kroner per år, med ca 700 millioner i kommunene og 350 millioner i stat, kommenterer Holten.

– Men, når det er sagt har bevilgningen til ordningen variert over tid, og vi håper at bevilgningen kommer opp igjen i neste budsjettrunde, legger hun til.

Økende krav til digitalisering

Målet med de sju prioriterte livshendelsene er at brukerne skal oppleve de offentlige tjenestene som sammenhengende, uavhengig av hvilke virksomheter som står bak. Utviklingen av tjenestene stiller derfor store krav til samarbeid på tvers av de tradisjonelle sektorgrensene.

– Digitaliseringsstrategien er veldig tydelig og god, men det finnes mange andre strategier som prioriteres. Så lenge sektorene måles på resultatene i sin egen linje er det vanskelig å få noen til å ta eierskap og prioritere denne typen digitalisering på eget budsjett. Mye av den utviklingen som skjer skyldes dugnadsarbeid, sier Holten.

– Vi har en veldig lang forvaltningstradisjon med linjeprinsipp og ansvarsfordeling i bittesmå biter. Det skaper en helt ny kompleksitet når vi nå prøver å lage en sammenheng på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og der private aktører også er involvert, sier hun.

Ny teknologi og økende forventninger fra brukerne bidrar også til at behovet for modernisering og digitalisering ikke stopper opp selv om regjeringer skiftes ut.

Svein Kristensen.

– Mindre oppmerksomhet på resultatmål

Digitaliseringsrådets leder Svein Kristensen mener departementene må se forbi de mange resultatmålene om de skal få til fornyelse av offentlig sektor. Digitaliseringsrådet gir råd til offentlige virksomheter om deres digitaliseringsprosjekter.

– Departementene må har mer oppmerksomhet på utvikling, og mindre på resultatmålene som det er så utrolig mange av. Resultatmålene dreier seg om løpende drift, men skal du bli god i morgen må du drive utvikling i dag, sier han.

Ikke minst i arbeidet med livshendelsene mener han at dette er viktig, men han har erfart at de fleste digitaliseringsprosjekter har forbindelser til andre etater eller nivåer.

– Noen ganger må du sette andre etater og deres brukeres behov foran dine egne. Du kan ikke se på brukerne som noen som bare skal forholde seg til din etat og dine tjenester, sier han.

Departementene må følge med

Kristensen har ikke sett noen nedprioritering av digitalisering med den nye regjeringen.

– Vi har fått klare beskjeder fra departementet om at statsråden og regjeringen står veldig støtt på digitaliseringsstrategien, og at de er opptatt av å ha en djerv digitaliseringspolitikk med brukeren i sentrum.

Kristensen påpeker at staten bruker milliarder på digitaliseringsprosjekter. Det i seg selv er grunn til å tenke stort om prosjektene, og forvente at de skal føre til fornyelse og ekte endringer. Skal det skje, trengs det tydelig ledelse, tidlig involvering av brukere og andre berørte etater og forvaltningsnivåer, og ikke minst departementer som følger med på prosjektene, mener han.